هدفت چیه؟!

این رژیم مال شماست اگه...

location

دنبال رژیمی هستی که همه‌جا بتونی رعایتش کنی

menu

دلت می‌خواد همه چی بخوری اما نگرانی چاق بشی

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACkAAAAnCAYAAACSamGGAAAACXBIWXMAAAsTAAALEwEAmpwYAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAALMSURBVHgBtViNdeIwDBb3GCAbnG+Cwgbe4BghnaB0AugE9CYonYDeBOQmgA2gE8AGPrl8fnGdxL/ke084xNJnRZbsxESRUErVLCcWSQVg+xnLRfPF2vygeFQsguWJyrAC1/3BT14hAlqyBmE7oW5I4oiO5GQyuXLT0C0KNeVBov0AXx74CRcsm74nRZ/GnjKg7WAvB/p1vooYoh2IDq6jmPKv6aIMwFYN9K3Q/RFDJFDFCq1w+g/o+0kJQJR6Z8FyUGPhc8wWieTuOMrXWy/ZsJMmVd6c+xurmGSf7RTr1ZuHX7Dop/+F/ybhUyvc6H+S5SA3S4t3paPq2D1P+efMcqTuoJV17691P78qu6itawFxMZvyUtDwxdy+q/OHbtHTeGedpUOmkeusHYw5xhHge6TvvFce+9hhQO6YfFz39O99y8gQkOedwnEK9aASl6B1T1/lW0YCvJVVIJXH0eglSA701X3RSHB0PzQLGHebumr4BqkpA2y3LHnImAFMTp0oE6p9SVGq8JVvaIBTSRQtnvUo0bRyMTuKFtc40bSjiEGWmP5ZhG2FoljAbmc5eZ9oulFU7R7s4tQjFxWGpFIoJxcRmVdE5BDhyAUcO9jVVmTLo6na16tgLqrum5SIsDEPmPTa55K8gmRJIyCWP/SN84D2SOPAbIGScqHafBzlE1S1+3n+0mYyn0aEKS7KRSoBCmYTUzTOGPmBMNWXoL9OLbSYQIQK5wqi1CUiKodVu2OdfXohJ01Vz2kcCLSfPqWQk//QShoHEm3jU4qN5AONg99oG5+S10l8Seq8lKpk6+oB8lGwnHu/CC3EnKr9QftI94U553wPKcY4abaup3vtPOCR+LsN6QedxFQ0VHYu6UJ/EQqWLfOfQ8qxh6gvaEuPog3MeU9wqjWinEQBadHbXk0FgL3QfOANIuVg/yVC50y31aDx6FTQeaZI/AdIK8uORsydkAAAAABJRU5ErkJggg==

دوس ‌داری تو مهمونیا خوش اندام باشی و بدرخشی

dress

دوس داری هر لباسی که دلت میخواد بپوشی

support

نیاز به پشتیبان و راهنمای تغذیه هم داری

چرا رژیم دکتر کرمانی

رژیم سفره خانوادهدکتر کرمانی
support

مشاوره رایگان

شماره‌ات رو وارد کن باهات تماس میگیریم

رکوردداران

جات بین رکوردداران خالیه!
bmi-title

با وارد کردن مشخصات دقیق خودت میتونی
برای دریافت رژیم غذایی اقدام کنی و در
سالم ترین مسیر لاغری قدم بزنی!

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

تصاویر اپلیکیشن

طبق این برنامه جلو میریم!

ویژگی ها و مزایا

رژیم سفره خانوادهدکتر کرمانی
item.descلاغـــــــــــــــــــــری
آسان
item.descبرنامــــه غـــذایی
جدید و متنوع
item.desc ۱۰ تا ۱۲ سانت
کاهش سایز
item.descپشتیــــــــــــــبانی
تخصصی
item.desc۷۰ روزه متناسب
با شرایط هر فرد
item.descتا ۱۰ کیلو کاهش
وزن
questionIcon

سوالات متداول

رژیم سفره خانوادهدکتر کرمانی

رژیم سفره خانواده جدید چیه؟

رژیم سفره خانواده جدید برای چه کسانی مناسبه؟

رژیم سفره خانواده برای چه کسانی مناسب نیست؟

آیا در رژیم سفره خانواده جدید دچار استپ وزنی میشم؟

با رژیم سفره خانواده جدید چه مقدار کاهش وزن دارم؟

فاصله بین وعده ها در رژیم سفره خانواده جدید چقدر هست؟

برای کاهش وزن در رژیم سفره خانواده جدید باید ورزش کنم؟

در رژیم سفره خانواده جدید چطور میتونم اشتهام رو کنترل کنم؟

در مورد این رژیم میخوام بیشتر بدونم؟

support

پشتیبانی تخصصی

رژیم سفره خانوادهدکتر کرمانی
supporter

سوال داری؟
منتظر شنیدن صدای گرمتون هستیم.

تماس فوری با کارشناس تغذیه